મોંઘવારીને કાબુ લેવા મોદી સરકારનો મોટો નિર્ણય

એગ્રી કોમોડિટી વાયદા ઉપર સરકારનો મોટો નિર્ણય

મોદી સરકારે ફરી એકવાર એગ્રી કોમોડિટી વાયદા પર કેન્દ્ર સરકારે મોટો નિર્ણય લીધો છે. કોમોડિટી વાયદા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે જેના પગલે હવે ખેડૂતોને નુકશાન થશે પરતું જનતાને રાહત મળશે, આ નિર્ણય એવા સમયે આવ્યો છે કે જ્યારે ખેડૂતોના નવા પાકોની આવકનો સમય છે.

કોમોડિટી વાયદા પર કેન્દ્ર સરકારે પ્રતિબંધ લાદ્યો છે. ચોખા,ઘંઉ,ચણા,રાયડા પર પ્રતિબંધ મૂકાયો છે ,આ ઉપરાંત સોયાબીન,સોયાતેસ,સોયાગોળ,પર પણ રોક લગાવવામાં આવી છે આ સાથે પામતેલ,મગ વાયદા પર પણ પ્રતિબંધ લગાડી દેવામાં આવ્યો છે. આ પ્રતિબંધથી પ્રજાને રાહત મળશે. હાલમાં જે પ્રમાણે ખાઘતેલના ભાવ આસમાને પહોચ્યા હતા તે નિયંત્રણમાં આવી જશે. જેના લીધે ગ્રાહકોને રાહત મળશે.

એગ્રી કોમોડિટી વાયદા ઉપર મોદી સરકારનો મોટો નિર્ણય
નવ એગ્રી કોમોડિટી વાયદા પર પ્રતિબંધ
એક વર્ષ માટે તાત્કાલિક અસરથી પરોક લગાવી
ખેડૂતોને થશે નુકસાન, આમ જનતાને રાહત
ખેડૂતોની નવા પાકોની આવકોનાં સમયે જ સરકારે નિર્ણય
ચોખા, ઘઉં, ચણા, રાયડો પર પ્રતિબંધ
સોયાબીન-સોયાતેલ- સોયાખોળ પર રોક
પામતેલ, મગ વાયદા પર પણ પ્રતિબંધ
ખાદ્યતેલનાં ઊંચા ભાવથી ગ્રાહકોને થોડા રાહતની સંભાવના

 16 ,  1 

Net Dakiya News © 2019, All Rights Reserved

ગુજરાતી