શિક્ષણ વિભાગમાં ભરતીની મોટી જાહેરાત, જાણો કેટલી જગ્યા પડી છે ખાલી

રાજ્યમાં 6616 અધ્યાપક-શિક્ષક સહાયકોની કરાશે ભરતી

ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં 2307 જગ્યાઓ, ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં 3382 શિક્ષણ સહાયક તથા કોલેજોમાં 927 અધ્યાપકોની કરાશે ભરતી

રાજ્યમાં શિક્ષણ વિભાગે મહત્ત્વનો નિર્ણય લેતાં નવા શિક્ષકોની ભરતી કરવાની મંજૂરી આપી છે. રાજ્ય કેબિનેટમાં લેવાયેલા નિર્ણયની માહિતી આપતાં શિક્ષણમંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચૂડાસમાએ કહ્યું કે રાજ્યમાં 6616 અધ્યાપક શિક્ષકોની ભરતી કરાશે. ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં 2307 જગ્યાઓની ભરતી કરાશે. ભરતી માટે રાજ્ય સરકારે મંજૂરી આપી દીધી છે. ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળામાં 3382 શિક્ષણ સહાયકની પણ ભરતી કરાશે. સહાયકો માટે સરકારે મંજૂરી આપી દીધી છે. કોલેજોમાં 927 અધ્યાપકોની ભરતી કરાશે.

ગુજરાતીમાં 234 શિક્ષક સહાયકોની ભરતી થશે. સામાજિક વિજ્ઞાનમાં 289 શિક્ષક સહાયકોની ભરતી કરાશે. અંગ્રેજીમાં 624 શિક્ષક સહાયકોની ભરતી કરાશે. ગણિત-વિજ્ઞાનમાં 1039 શિક્ષક સહાયકોની ભરતી કરાશે. એકાઉન્ટ અને કોમર્સમાં 446 શિક્ષક સહાયકોની ભરતી કરાશે.

શિક્ષણ મંત્રીએ કહ્યું, કોલેજ અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિકમાં 6616 ની ભરતી પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રી અને નાણામંત્રીનો આભાર માનું છું કે આ ભરતી પ્રક્રિયા માટે મંજૂરી આપી છે. ગુણવત્તાને ધ્યાનમાં રાખીને ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. આગામી દિવસોની અંદર આ પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે. ધોરણ 10 અને 12 શાળાઓ શરૂ કર્યા બાદ હવે બીજા તબક્કામાં અન્ય ધોરણો શરૂ કરવામાં આવશે. હાલ ધોરણ 10 12 ની શાળાઓ ચાલુ કરી એમાં હાજરીનું પ્રમાણ સારું છે. દિવાળી બાદ સ્કૂલો ચાલુ થતી હોય છે, ત્યારે પહેલા કે બીજા દિવસે જે પ્રકારે હાજરી હોય છે તેના કરતાં સારા પ્રમાણમાં હાજરી કોરોનાકાળ બાદ જોવા મળી. પહેલા દિવસે ૩૫ ટકાથી બીજા દિવસે 38 ટકા થઈ છે. 18મી તારીખથી પૂરતી સંખ્યા વિદ્યાર્થીઓની આવશે તેવો મને વિશ્વાસ છે. બોર્ડની પરીક્ષાની તારીખો હવે પછી શરૂ કરવામાં આવશે અને ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયાને ત્યારે સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે.
ભરતી પ્રક્રિયા એક અઠવાડિયામાં જાહેરાત આપીને શરૂ કરવામાં આવશે.

 63 ,  1