સરકારી યુનિવર્સિટીઓ-કોલેજો માટે કોમન એકેડમિક કેલેન્ડર જાહેર….

દિવાળી વેકેશન 1લી નવેમ્બરથી 13 નવેમ્બર સુધીનું રહેશે…

કોરોનાના કેસોમાં થોડો ઘટાડો થવાથી રાહત મળી છે .તેથી રાબેતા મુજબ બધું ધીમે – ધીમે ચાલુ થઇ રહ્યું છે .રાજ્ય સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા રાજ્યની સરકારી યુનિવર્સિટીઓ-કોલેજો માટે કોમન એકેડમિક કેલેન્ડર જાહેર કરવામા આવ્યું છે જે મુજબ ૭મી જુનથી નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થશે અને કોલેજો ઓનલાઈન ધોરણે જ શરૂ કરાશે તો દિવાળી વેકેશન 1લી નવેમ્બરથી 13 નવેમ્બર સુધીનું રહેશે.એકેડમિક કેલેન્ડરમાં સેમેસ્ટર પરીક્ષાઓ ક્યારે લેવી તેની કોઈ સૂચના જ અપાઈ નથી જેને લઈને વિદ્યાર્થીઓમાં મુંઝવણ ઉભી થઈ છે

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ,સરકાર દ્વારા પ્રથમવાર એકેડમિક કેલેન્ડરમાં સેમેસ્ટર પરીક્ષાઓ ક્યારે લેવી ? તેની કોઈ સૂચના જ નથી અપાઈ, જેને લઈને વિદ્યાર્થીઓમાં મુંઝવણ ઉભી થઈ છે. તેમજ યુનિવર્સિટીઓ માટે કોમન એકેડમિક કેલેન્ડર મુજબ યુ.જી સેમેસ્ટર 3 અને 5 તથા તેમજ પીજી સેમ.૩માં 7મી જુનથી પ્રથમ સત્ર શરૂ થશે થનાર છે .પરંતુ ,પ્રથમ વર્ષના એટલે કે વર્ષે પ્રવેશ લેનારા નવા વિદ્યાર્થીઓ માટે સેમે.1નું પ્રથમ સત્ર-શિક્ષણ કાર્ય ક્યારે શરૂ કરવુ તે અંગે હાલ કોઈ તારીખ જાહેર કરાઈ નથી .નવી તારીખો પાછળથી જાહેર કરાશે તેવું પણ મનાઈ રહ્યું છે.

મહત્વનું છે કે, ગયા વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ દિવાળી વેકેશન ઘટાડી દેવાયુ છે. યુનિવર્સિટીના વિભાગો તેમજ કોલેજો દ્વારા આંતરિક મૂલ્યાંકન માટે વિકલી ટેસ્ટ , પ્રોજેક્ટ વર્ગ પ્રથમ સત્રના અંત પહેલા પુરુ કરવા સૂચના અને નિર્દેશો અપાયા છે. યુજી સેમ.4 અને 6 તેમજ પીજી સેમ.4 માટે દ્રિતિય સત્ર 1લી ડિસેમ્બર સુધીમાં શરૂ કરવા નિર્દેશ અને સુચના આપવામા આવી છે.

યુનિવર્સિટીના વિભાગો અને કોલેજોએ સેકન્ડર સેમેસ્ટરમાં આંતરિક મૂલ્યાંકન માટે વિકલી ટેસ્ટ-પ્રોજેક્ટ વર્ક ફેબ્યુઆરી-માર્ચ 2022 સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું રહેશે એવું એકેડમિક કેલેન્ડરમાં જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

 42 ,  1