ગુજરાતમાં 3 વર્ષ માં મળશે ૧૫લાખ યુવાનોને રોજગારી

આજે મંગળવારે ૨જી જૂલાઈએ ગુજરાત વિધાનસભાનું ચોમાસું સત્રની શરુઆત થઇ હતી. વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦નું બજેટ નાણા મંત્રી નીતિન પટેલ રજૂ કર્યું હતું. આ બજેટ કુલ કુલ રૂ.2,04, 815 કરોડનું બજેટ રજૂ કર્યો હતો

બજેટની મોટી વાતો

 • આગામી ત્રણ વર્ષ ૧૫ લાખ યુવાનોને રોજગારી આપવાનો નિર્ધાર
 • રૂ. ૯૯૨ કરોડની ખેડૂતો વ્યાજની જોગવાઈ
 • ગ્રીન અને ક્લીન એનર્જી પર વિશેષ ભાર મુક્યો
 • માહિત અને પ્રસારણ વિભાગમાં ૧૭૪ કરોડની જોગવાઈ
 • અષાઢી બીજ બાદ વીજ કનેક્શન માટે અરજી કરેલી તેને કનેક્શન આપવામાં આવશે
 • શિક્ષણ માટે રુ. ૩૦૦૪૫ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી
 • ૨૦૨૨માં ઘેર ઘેર પીવાનું પાણી મળે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે
 • આદિજાતિ વિકાસ માટે રુ. ૨૪૯૮૧ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી
 • શહેરી વિકાસ માટે રુ. ૧૩૧૪૯ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી
 • શ્રમ રોજગાર માટે ૧૪૭૧ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી
 • માર્ગ મકાન માટે રુ.૧૦૦૫૮ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી
 • બંદરો અને વાહન વ્યવહાર માટે રુ. ૧૩૭૮ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી
 • ઉર્જા અને પેટ્રો કેમિકલ માટે રુ.૧૩૦૯૪ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી
 • પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન યોજના હેઠળ રુ.૧૧૩૧ કરોડ આપ્યા
 • કાયદા વિભાગ માટે રુ. ૧૬૫૩ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી
 • જળસંપત્તી માટે રૂપિયા રુ.૭૧૫૭ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી
 • સામાન્ય વહીવટ વિભાગ માટે રુ.૨૦૩૧ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી
 • મહિલા અને બાળ વિકાસ માટે રુ.૩૧૩૮ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી
 • સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટ માટે રૂ.૨૬૦ કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી
 • આંગણવાડી બહેનોના પગારમાં રૂ.૯૦૦નો વધારો

 32 ,  1 

Net Dakiya News © 2019, All Rights Reserved

ગુજરાતી