ઇન્ડિયન બેન્ક એસોસિએશન રૂ. 6,000 કરોડની બેડ બેન્ક શરૂ કરશે

IBA એસેટ રિસ્ટ્રક્શન કંપનીના લાઇસન્સ માટે RBIમાં અરજી કરશે

ઇન્ડિયન બેંક્સ એસોસિએશન (IBA) ટૂંક સમયમાં રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા પાસેની રૂ.6,000 કરોડની સૂચિત મૂડી સાથે નેશનલ એસેટ રિકંસ્ટ્રક્શન કંપની લિમિટેડ (NARCL) અથવા બેડ બેંકની રચના માટે અરજી કરશે. શરૂઆતમાં, 100 કરોડની મૂડી રોકવાની પ્રક્રિયા છે. IBA ને કંપનીના રજિસ્ટ્રાર તરફથી આ માટેનું લાઇસન્સ મળ્યું છે.

ઇન્ડિયન બેંક્સ એસોસિએશન (IBA) ટૂંક સમયમાં રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા પાસેની રૂ.6,000 કરોડની સૂચિત મૂડી સાથે નેશનલ એસેટ રિકંસ્ટ્રક્શન કંપની લિમિટેડ (NARCL) અથવા બેડ બેંકની રચના માટે અરજી કરશે. શરૂઆતમાં, 100 કરોડની મૂડી રોકવાની પ્રક્રિયા છે. IBA ને કંપનીના રજિસ્ટ્રાર તરફથી આ માટેનું લાઇસન્સ મળ્યું છે.

સૂત્રોએ આ માહિતી આપી. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે કંપનીની નોંધણી પછી, 100 કરોડ રૂપિયાની પ્રારંભિક મૂડી રોકવાની પ્રક્રિયા માર્ગદર્શિકા મુજબ કરવામાં આવી રહી છે. તેનું આગલું પગલું ઓડિટ થશે. તે પછી IBA એસેટ રિસ્ટ્રક્શન કંપનીના લાઇસન્સ માટે રિઝર્વ બેંકમાં અરજી કરશે. રિઝર્વ બેંકે 2017 માં, મૂડી આવશ્યકતા 2 કરોડથી વધારીને 100 કરોડ રૂપિયા કરી હતી. કેન્દ્રિય બેંકનું માનવું છે કે ખરાબ લોન ખરીદવા માટે વધુ પૈસાની જરૂર હોય છે.

 58 ,  1