વીમા કંપનીઓ પણ બેફામ બનતા “ઇરડા”એ લાલ આંખ કરી…

હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ ક્લેમનો 1 કલાકની અંદર નિકાલ લાવવા સ્પષ્ટ આદેશ…

દેશની વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં લાચાર લોકોનો ગેરલાભ લેવામાં વીમા કંપનીઓ પણ જાણે કે બાકાત ના હોય તેમ વીમા કંપનીઓ પર નિયંત્રણ રાખનારી સત્તાવાર સંસ્થાએ વીમા કંપનીઓ માટે કડક ગાઇડ લાઇન્સ બહાર પાડી છે.

ભારતીય વીમા નિયામક અને વિકાસ સતામંડળ (IRDAI)એ કોવિડ-19 સાથે સંબંધિત કોઈ પણ હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ ક્લેમનો 60 મિનિટ એટલે કે 1 કલાકની અંદર નિકાલ લાવવા સ્પષ્ટ નિર્દેશ આપ્યો છે. દિલ્હી હાઈકોર્ટે ગુરૂવારે આ મામલે એક આદેશ આપ્યો હતો અને ત્યાર બાદ ઈરડાઈએ આ નિર્દેશ આપ્યો છે.

દિલ્હી હાઈકોર્ટે આદેશ આપ્યો હતો કે, IRDAI વીમા કંપનીઓને કેશલેસ ક્લેમનો તાત્કાલિક નિકાલ લાવવા નિર્દેશ આપે. ઈરડાઈએ તમામ વીમા કંપનીઓને કહ્યું છે કે, તેઓ આ અંગે તમામ સંબંધિત પક્ષોને જાણકારી આપી દે કે, કોવિડનો દર્દી હોસ્પિટલમાં દાખલ થાય અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો જમા કરાવી દે તેની એક કલાકની અંદર કેશલેસ ક્લેમનો ઉકેલ આવવો જોઈએ.

આ કારણે કોરોનાના તમામ દર્દીઓને રાહત મળશે અને હોસ્પિટલોમાં બેડની સમસ્યા દૂર કરવામાં પણ મદદ મળશે કારણ કે, દર્દીઓને ડિસ્ચાર્જ કરવા અને નવા દર્દીઓને દાખલ કરવાનું પણ સરળ બનશે. ઈરડાઈના કહેવા પ્રમાણે હાઈકોર્ટે નિર્દેશ આપ્યો છે કે, કોવિડ-19ના કેશલેસ ક્લેમ 30થી 60 મિનિટની અંદર મંજૂર કરવામાં આવે જેથી દર્દીઓને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં મોડું ન થાય અને હોસ્પિટલમાં બેડ ખાલી થતા રહે. અગાઉ ઈરડાઈએ નિર્દેશ આપ્યો હતો કે, 2 કલાકની અંદર કેશલેસ ક્લેમનો નિકાલ લાવવામાં આવે.

 42 ,  1