સેન્સેક્સનું 38840ની આસપાસ ક્લોઝિંગ, નિફ્ટી 11665 પર બંધ

સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી 0.4 ટકાથી વધારે મજબૂત થઈને બંધ થયા છે. આજના કારોબારમાં નિફ્ટીએ 11,738.10 સુધી દસ્તક આપી હતી જ્યારે સેન્સેક્સ 39,115.57 સુધી પહોંચવામાં કામયાબ થયા હતા. અંતમાં નિફ્ટી 11665 ની ઊપર બંધ થયા છે અને સેન્સેક્સનું 38840 ની આસપાસ ક્લોઝિંગ થયુ છે.

મિડકેપ અને સ્મૉલકેપ શેરોમાં પણ ખરીદારી જોવાને મળી છે. બીએસઈના મિડકેપ ઈન્ડેક્સ 0.38 ટકા સુધી વધીને બંધ થયા છે, જ્યારે નિફ્ટીના મિડકેપ 100 ઈન્ડેક્સ 0.28 ટકા સુધી મજબૂત થઈને બંધ થયા છે. બીએસઈના સ્મૉલકેપ ઈન્ડેક્સ 0.73 ટકાની તેજીની સાથે બંધ થયા છે.

 22 ,  3 

રસપ્રદ

રાજકારણ

વ્યાપાર