રાજ્યમાં સંક્રમણને રોકવા IAS કક્ષાના અધિકારીઓને સરકારે સોંપી જવાબદારી

મહાનગરોમાં સંક્રમણ વધતા રાજ્ય સરકાર એક્શનમાં

રાજ્યમાં વધી રહેલા કોરોના સંક્રમણને લઇ રૂપાણી સરકારે એક મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. રાજ્યના આઠ મહાનગરોમાં સ્થિતિ વણસી રહી છે. ત્યારે સરકારે વિવિધ આઠ મહાનગરોમાં IAS અધિકારીઓને વિશેષ જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી છે.

અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ, વડોદરા, જામનગર, ભાવનગર, જૂનાગઢ અને ગાંધીનગર મનપા માટે IAS કક્ષાના 8 અધિકારીને રાજ્ય સરકારે તાત્કાલિક અસરથી જવાબદારી સોંપી છે. કોવિડની તબીબી કામગીરીના નિરીક્ષણ, દેખરેખ, સંગલન અને આનુષાંગિક કામગીરી માટે જવાબદારી સોંપાઈ છે. મૂળ કામગીરી ઉપરાંત . વિવિધ જિલ્લાઓમાં કોવિડ કેર સેન્ટરમાં તબીબી કામગીરીનું સુપરવિઝનની વધારાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.

કયા અધિકારીને સોંપાઇ જવાબદારી

1. ડૉ.મનીષ બંસલ IAS અમદાવાદ જિલ્લાની જવાબદારી
2. દિનેશ રબારી નાયબ વનસરક્ષકને સુરતની જવાબદારી
3. ડૉ.હર્ષિત ગોસાવી IAS વડોદરાની જવાબદારી
4. અમિત યાદવ IAS ગાંધીનગરની જવાબદારી
5. સ્તુતિ ચારણ IAS રાજકોટની જવાબદારી
6. આર.આર.ડામોર GAS ભાવનગરની જવાબદારી
7 આર.ધનપાલ IFS જામનગરની જવાબદારી
8. ડૉ.સુનિલકુમાર બેરવાલ IFSને જૂનાગઢની જવાબદારી

 276 ,  3