ગુજરાતનાં ખેડૂતો માટે 531 કરોડ રૂપિયાના પેકેજની જાહેરાત, હેક્ટર દીઠ 6800 રૂપિયા અપાશે: જીતુ વાઘાણી

9 જિલ્લાના 37 તાલુકા 1530 ગામના ખેડૂતોને વળતર

ગુજરાત સરકારે  બાકી રહેલા 9 જિલ્લાઓ માટે રાહત પેકેજ-2ની જાહેરાત કરી છે. જેમાં પાંચ લાખ ખેડૂતોને સહાય મળશે.

આજે મળેલી બેઠક બાદ સરકારના પ્રવક્તા જીતુ વાઘાણીએ આ અંગે જાહેરાત કરતાં કહ્યું હતું કે સરકારે બાકી રહેલા જિલ્લાએ માટે 531 કરોડનું ખેડૂત સહાય પેકેજ જાહેર કર્યું છે. જેમાં હેકટર દીઠ 6800 રૂપિયા  ખેડૂતોને આપવામાં આવશે.અડધા હેકટર માટે 4000 સહાય આપવામાં આવશે જ્યારે મહત્તમ બે હેકટર માટે સહાયનું ચૂકવાનું કરવામાં આવશે.આ માટે 6 ડિસેમ્બરથી આઈ પોર્ટલ પર અરજી લેવાશે જે 24 ડિસેમ્બર સુધી અરજી સ્વીકારવામાં આવશે. પછી ખરાઈ કરી ખેડૂતોને મળવા પાત્ર સહાય સીધી બેન્ક એકાઉન્ટમાં આપવામાં આવશે.

જીતુ વાઘાણીએ 5 લાખ ખેડૂતો માટે રાહત પેકેજ જાહેર કરતાં કહ્યું હતું કે 9 જિલ્લા 37 તાલુકાને સહાય મળવા પાત્ર થશે. જેમાં બનાસકાંઠા, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, ભાવનગર, છોટાઉદેપુર, પંચમહાલ, અમરેલી, ભરૂચ, વડોદરાના ખેડૂતોને સરકાર સહાય આપશે. 1530 ગામના ખેડૂતોને સીધો લાભ મળશે. જ્યારે કુલ 7.65 લાખ હેક્ટર જમીન માટે આ સહાયની ફાળવણી કરવા આવી હોવાની માહિતી પણ વાઘાણીએ આપી હતી.

 64 ,  1 

Net Dakiya News © 2019, All Rights Reserved

ગુજરાતી