સેમસંગે આ સિરીઝના સ્માર્ટફોન્સની કિંમત ભારતમાં વધારી

નવી કિંમતને સેમસંગ ઈન્ડિયાની વેબસાઈટ પર લિસ્ટ કરાઈ

ભારતમાં Samsung Galaxy F02s, Samsung Galaxy M02s અને Samsung Galaxy A12 સ્માર્ટફોનની કિંમત વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ ત્રણેય Samsung સ્માર્ટફોનના તમામ કૉન્ફિગ્રેશન હવે ભારતમાં 500 રૂપિયા સુધી મોંઘા થઈ ગયા છે. જોકે, સેમસંગે હાલ આ સંબંધિત કોઈ પ્રકારનું સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કર્યું નથી પણ આ ત્રણેય સ્માર્ટફોનની નવી કિંમતને સેમસંગ ઈન્ડિયાની વેબસાઈટ પર લિસ્ટ કરાઈ છે.

Samsung Galaxy F02s સ્માર્ટફોનની કિંમત 500 રૂપિયા વધારાઈ છે. આ બે કૉન્ફિગ્રેશનમાં આવે છે. પહેલા આ ફોનની કિંમત ક્રમશ: 8,999 રૂપિયા અને 9,499 રૂપિયા હતી જેમાં વધારો થયા પછી આ કિંમત 9,499 અને 10,499 રૂપિયા થઈ ગઈ છે.

Samsung Galaxy M02sની કિંમતમાં પણ 500 રૂપિયાનો વધારો થયા પછી 3જીબી રેમ વેરિયેન્ટની કિંમત 9,499 રૂપિયા થઈ ગઈ છે. જ્યારે 4જીબી રેમ વેરિયન્ટની કિંમત 10,499 રૂપિયા થઈ ગઈ છે.

Samsung Galaxy A12ની કિંમત ભારતમાં 12,999થી શરૂ થતી હતી. જે તેના 4જીબી રેમના વેરિયન્ટની કિંમત હતી. હવે આ વેરિયન્ટ 13,499 રૂપિયામાં ખરીદી શકાશે. જ્યારે તેના 128 જીબી સ્ટોરેજના વેરિયન્ટની કિંમત 13,999 રૂપિયા હતી જે હવે 14,499 રૂપિયામાં ખરીદી શકાય છે.

 85 ,  1