જમ્મુ કશ્મીરમાં પ્રથમમાર ST કેટેગરી માટે સીટો અનામત હશે

જમ્મુ-કાશ્મીરમાં આવતા વર્ષ સુધીમાં યોજાઈ શકે ચૂંટણી

જમ્મુ કશ્મીરમાં સીમાંકનની તૈયારી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે સીમાંકન પંચ હાલ જમ્મુ-કાશ્મીરમાં છે. આ સ્થિતિ વચ્ચે આજે મુખ્ય ચૂંટણી પંચના સુશીલ ચંદ્રા દ્વારા મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જમ્મુ-કાશ્મીરમાં પહેલીવાર અનુસૂચિત જનજાતી માટે પણ સીટો અનામત હશે. એટલું જ નહીં આગામી વર્ષે રાજ્યમાં ચૂંટણી પણ યોજાઇ શકે છે.

સુશીલ ચંદ્રાએ જાણકારી આપતા કહ્યું કે, અમે જમ્મુ કાશ્મીરના બધા જ જિલ્લા અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત કરી છે અને બધા જ અધિકારીઓ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ જાણકારી આપવામાં આવી છે. વર્ષ 1995માં જમ્મુ કાશ્મીરમાં કુલ 12 જિલ્લાઓ હતા, પણ હવે આ જિલ્લાઓ વધીને 20 જિલ્લાઓ થઈ ગયા છે. વધુમાં તેમણે કહ્યું કે અમને ખાતરી છે કે માર્ચ 2022 સુધીમાં સીમાંકનની પ્રક્રિયા પૂરી થઈ જશે. અમે આ 2011ના વર્ષની વસ્તીના આધારે સીમાંકન તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ.

તેમના કહ્યા પ્રમાણે આ એક ઘણી અઘરી પ્રક્રિયા છે પણ આ ઘણું મહત્વનું કામ છે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં 7 બેઠકો જોડવાની છે સાથે જ ST કેટેગરી માટે પણ સીટો આરક્ષિત કરશે. આ સાથે જ 24 સીટો POK માટે અલગ રહેશે. તેઓ જમ્મુ કશ્મીરના ચીફ સેક્રેટરીને પણ મળ્યા છે. અમે તેમના વિભાગમાંથી સીમાંકન માટે એક નોડલ અધિકારીની પણ માંગણી કરી છે.

 15 ,  1