દેશને પહેલી કોરોના રસી મળી, સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની વેક્સિનને મળી મંજૂરી

સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની કોરોના વેક્સિન કોવિશિલ્ડને મળી મંજૂરી

દેશને આખરે પહેલી વેક્સિન મળી ગઇ છે. સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની રસીને મંજૂરી મળી ગઇ છે. આ પહેલા ઓક્સફર્ડ એસ્ટ્રાઝેનેકાની કોરોના રસી કોવિશિલ્ડને મંજૂરી આપવાનું વિચાર ચાલી રહ્યો હતો જોકે બાદમાં સીરમ સંસ્થા દ્વારા બનાવવામાં આવતી કોવિશિલ્ડ રસીને ઉપયોગને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

2 જાન્યુઆરીથી દેશભરમાં ડ્રાય રન

2 જાન્યુઆરીના દેશના તમામ રાજ્યોની રાજધાનીમાં કોરોના વાયરસની વેક્સિનેશનનું ડ્રાય રન થશે. જેમાં કોરોના વેક્સિન સાથે જોડાયેલા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને પરખવાનું કામ કરવામાં આવશે. દરેક રાજ્ય તેમના રાજ્યની રાજધાનીના 3 પોઈન્ટ પર ડ્રાય રન આયોજિક કરશે. મહારાષ્ટ્ર અને કેરળની સરકારોએ કેન્દ્રને જણાવ્યુંછે કે, તેઓ તેમની રાજ્યની રાજધાની ઉપરાંત રાજ્યના મોટા શહેરોમાં પણ ડ્રાય રનનું આયોજન કરશે. તમને જણાવી દઇએ કે, આ પહેલા 28 અને 29 ડિસેમ્બરના દેશના 4 રાજ્યોમાં ડ્રાય રનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

 70 ,  1