પુલવામાં હુમલાની ટીકા કરવા બદલ સાત શિક્ષકો સસ્પેન્ડ…

14 ફેબ્રુઆરીના રોજ કાશ્મીરના પુલવામાં ક્ષેત્રમાં આતંકીઓ દ્વારા હુમલો કરીને CRPFના 40 કરતા વધુ જવાનોને શહીદ કરીદેવાની ઘટનાની ટીકા ટિપ્પણી કરવા બદલ UP સરકારે જુદી-જુદી શાળાઓના સાત શિક્ષકોને સસ્પેન્ડ કર્યા છે.

આ સાત શિક્ષકોએ સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ મુકીને પુલવામાં હુમલો અને સરકારની આલોચના કરી હતી. જેના પગલે તેમને ફરજ માંથી હાલ તુરત દૂર કરવામાં આવ્યા છે.

 43 ,  3