ઓલીની અવળવાણી- રામ અમારા..યોગાનું મૂળ પણ અમારૂ…!

નેપાળના ભારત વિરોધી વડાપ્રધાન કહે છે-અયોધ્યા અમારે ત્યાં છે..

અસલી અયોધ્યા નેપાળમાં હોવાનું જણાવનારા પાડોશી દેશના કેરકેટર વડાપ્રધાન કેપી શર્મા ઓલીએ હવે દાવો કર્યો છે કે યોગ શરૂ થયા ત્યારે ભારત હતું જ નહીં. ઓલીએ આ વાત પોતાના નિવાસ સ્થાને આંતરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ પર એક કાર્યક્રમને સંબોધિત કરવા દરમિયાન કરી. આ પહેલા ઓલીએ ભારતની અયોધ્યાને નકલી જણાવતા અસલી અયોધ્યા બીરગંજ પાસે હોવાનો દાવો કર્યો હતો.

ઓલીએ કહ્યું કકે, યોગ નેપાળમાં શરૂ થયા, ભારતમાં નહીં. જ્યારે યોગ શરૂ થયા ત્યારે ભારતનું અસ્તિત્વ જ ન હતું. તે ઘણા ટૂકડામાં વહેંચાયેલું હતું. ઓલીએ એવો પણ દાવો કર્યો કે, ભારતીય એક્સપર્ટ આ અંગે સચ્ચાઈ છૂપાવી રહ્યા છે. તો, ઓલી પર પોતાના દેશમાં એવા આરોપ લાગતા રહ્યા છે કે, તેઓ ભારત સાથે વિવાદ ઊભો કરીને પોતાની સરકારની નિષ્ફળતાને છૂપાવવાનો પ્રયાસ કરે છે.

આ પહેલા જુલાઈ 2020માં ઓલીએ દાવો કર્યો હતો કે, ભારતની અયોધ્યા નકલી છે અને નેપાળના બીરગંજ પાસે અસલી અયોધ્યા છે. કોઈ ઐતિહાસિક પુરાવા વિના ઓલીએ દાવો કર્યો હતો કે, અમે ભારતમાં સ્થિત અયોધ્યાના રાજકુમારને સીતા નહોંતી આપી, પરંતુ નેપાળના અયોધ્યાના રાજકુમારને આપી હતી. અયોધ્યા એક ગામ છે, જે બીરગંજની પશ્ચિમે આવેલું છે. ભારતમાં બનાવાયેલી અયોધ્યા વાસ્તવિક નથી

ઓલીએ તર્ક આપ્યો હતો કે, જો ભારતની અયોધ્યા વાસ્તવિક છે, તો ત્યાંથી રાજકુમાર લગ્ન માટે જનકપુર કઈ રીતે જઈ શકે છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે, વિજ્ઞાન અને જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ અને વિકાસ નેપાળમાં થયો. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે, ઐતિહાસિક બાબતોને તોડી-મરોડીને રજૂ કરવામાં આવી છે.

 67 ,  1